Logo TalentCaching

 

Disclaimer voor TalentCaching.eu

Op deze pagina vindt u de disclaimer van TalentCaching.eu, zoals deze beschikbaar is gesteld door TalentCaching.

In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website mag niet worden gekopieerd, verspreid of op een andere manier gebruikt of misbruikt.

U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van TalentCaching is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website te hergebruiken.

Het intellectueel eigendom berust bij TalentCaching.

Geen garantie op juistheid.

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer- dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met TalentCaching.eu nl te mogen claimen of te veronderstellen.

De prijzen die worden genoemd bij de trainingen zijn exclusief BTW.

TalentCaching streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling.

TalentCaching aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van TalentCaching op deze pagina.

Privacy

TalentCaching begrijpt dat je je persoons- en studiegegevens niet met iedereen wilt delen. Daarom gaan wij zorgvuldig om met deze informatie.

TalentCaching houdt zich aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Wij hebben jouw gegevens wel nodig om je goed te kunnen helpen. In deze verklaring leggen wij uit welke gegevens TalentCaching van jou nodig heeft en waarvoor ze worden gebruikt.

Opslag van jouw gegevens

TalentCaching slaat de persoonsgegevens die wij van jou of van jouw werkgever ontvangen op. Het gaat bijvoorbeeld om gegevens die TalentCaching ontvangt bij inschrijving voor een training (ook wanneer dit proces wordt afgebroken), aanmelding voor een nieuwsbrief of als je telefonisch of per e-mail contact met ons opneemt. Wij verzamelen en bewaren onder andere de volgende persoonsgegevens:

Naam (voor- en achternaam), adres en overige contactgegevens.
Gegevens met betrekking tot de training(en) waarvoor je je hebt aangemeld, inclusief betalingsgegevens.
Jouw feedback over de trainingen en overige informatie die je geeft.
Eventuele resultaten en of je de trainingen (met goed gevolg) hebt afgerond.

Gebruik van jouw gegevens

TalentCaching gebruikt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Registratie en administratieve afhandeling van het door jou gekozen abonnement.
  • Verzorging van de door jou gekozen online trainingen.
  • Analyses uitvoeren zodat TalentCaching zijn dienstverlening kan verbeteren.
  • Advies geven over een te volgen training.
  • Jou op de hoogte te houden van al onze diensten en producten.
  • Jou de door jou gevraagde documenten/inlichtingen te sturen en op je vragen te reageren.
  • Voldoen aan de voor ons geldende wet- en regelgeving op onderwijs zoals voorgeschreven door de (Rijks)overheid.

Verdere toelichting

TalentCaching anonimiseert de persoonsgegevens die wij gebruiken voor analyses. In onze analyses ben jij daardoor onherkenbaar.

TalentCaching kan jouw persoonsgegevens beschikbaar stellen aan zijn accreditatieorganisaties. In verband met het verkrijgen en behouden van een accreditatie voor een opleiding is TalentCaching wettelijk verplicht de commissies die verantwoordelijk zijn voor de accreditatie soms inzage te geven in persoonsgegevens. Dit beperkt TalentCaching tot een minimum.

In sommige gevallen werkt TalentCaching samen met externe trainers die voor ons werken. Zij mogen jouw gegevens alleen gebruiken voor de uitvoering van die diensten die in het belang zijn van jouw opleiding. Zij mogen jou niet voor andere doelen benaderen of je gegevens doorgeven aan andere partijen.

Tot slot, het kan zijn dat TalentCaching door overheidsinstanties of andere partijen wettelijk wordt verplicht om jouw gegevens te delen. TalentCaching deelt dan alleen de strikt noodzakelijke gegevens.

Nieuwsbrief en abonneebestand

Met onze nieuwsbrief informeren wij geïnteresseerden over nieuws op het gebied van onze diensten en alles wat daarmee te maken heeft. Jouw e-mailadres voegt TalentCaching toe aan zijn lijst met abonnees als jij je inschrijft voor een training of de nieuwsbrief. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden en/of jouw voorkeuren kunt aanpassen.

Beveiliging en bewaartermijn van jouw gegevens

TalentCaching beschermt jouw persoonsgegevens tegen misbruik en toegang door ongeautoriseerde personen via de technieken die daarvoor beschikbaar zijn op dit moment. TalentCaching bewaart jouw persoonsgegevens zo lang als dit wettelijk verplicht is. In het belang van het verbeteren van zijn diensten kan TalentCaching jouw gegevens langer bewaren, maar in dat geval zal TalentCaching de gegevens altijd anonimiseren.

Jouw gegevens inzien, verbeteren, bijwerken en verwijderen

Je mag altijd jouw persoonsgegevens inzien en/of verbeteren of bijwerken. Als je bij TalentCaching een account aanmaakt, kun je op jouw persoonlijke pagina de belangrijkste gegevens inzien en aanpassen. Daarnaast kun je TalentCaching vragen jouw gegevens te wissen en niet meer te gebruiken.

Wil je een van bovenstaande acties uitvoeren?

Neem dan telefonisch contact met ons op. We reageren zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen 4 weken, op jouw verzoek. Als je je gegevens wilt laten verwijderen, controleert TalentCaching eerst of dit wettelijk (al) is toegestaan. Wanneer TalentCaching volgens de wet jouw gegevens (nog) niet mag verwijderen, zal TalentCaching jou dit laten weten en aangeven op welk eerstvolgende moment TalentCaching jouw gegevens wel kan verwijderen.

Klacht

Als je het niet eens bent met de manier waarop wij omgaan met jouw gegevens, kun je bij ons een klacht indienen (nicole@TalentCaching.nl).

Je kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Gebruik en werking van cookies

TalentCaching maakt op zijn website gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch op jouw computer komen te staan wanneer je internet gebruikt. Een cookie legt bijvoorbeeld vast welke webpagina’s jij bekijkt en welke opties jij gebruikt. TalentCaching gebruikt deze gegevens onder andere om zijn website gebruiksvriendelijker te maken.

Naast cookies die ervoor zorgen dat je bijvoorbeeld gegevens maar één keer hoeft in te vullen, maakt TalentCaching gebruik van functionele, analytische en advertentiecookies. Lees meer in onze cookie-verklaring.

Wijzigingen Privacy- en cookieverklaring

TalentCaching kan deze Privacy- en cookieverklaring wijzigen. Als je graag wilt weten hoe TalentCaching jouw gegevens beschermt en gebruikt en welke cookies TalentCaching gebruikt voor welke doelen, raden we je aan deze Privacy- en cookieverklaring regelmatig te lezen.

TalentCaching heeft deze Privacy- en cookieverklaring voor het laatst gewijzigd op 7 februari 2024.